نخ – رشته ایران ایرانی فوتبال مسابقه

نخ – رشته: ایران ایرانی فوتبال مسابقه افتخاری ایرانیان بازیکنان جام جهانی رییس جمهور ریاست جمهوری فوتبالیست ها

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی ، خوابیدن&quot، کلید یادگیری تازه , &quot

محققان دریافتند که خوابیدن باعث می‌شود مکانی جهت ذخیره اطلاعات تازه در مغز فراهم شود. 

، خوابیدن&quot، کلید یادگیری تازه , &quot

"خوابیدن"؛ کلید یادگیری جدید

عبارات مهم : محققان

محققان دریافتند که خوابیدن باعث می شود مکانی جهت ذخیره اطلاعات تازه در مغز فراهم شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از ارث، دانشمندان سال هاست که راجع به فایده های خواب جهت سلامتی مواردی را مطرح کرده اند، ولی آنها اخیرا دریافته اند که خوابیدن منجر به این می شود که مغز مکانی جهت اطلاعات تازه فراهم سازد.

فرضیه هموستاز سیناپسی(SHY)، در سال ۲۰۰۳ به وسیله محققان دانشگاه ویسکانسین مطرح شد. این فرضیه بیان می کند که خوابیدن به مغز ما امکان می دهد اتصالاتی که در وقت بیداری میان نورون ها ایجاد شده است اند، قطع شوند.

، خوابیدن&quot، کلید یادگیری تازه , &quot

ایده مهم این فرضیه آن است که هنگامی که چیزهای مختلفی را تجربه می کنیم، مغز اتصالاتی به نام سیناپس را که سلول های عصبی را به هم پیوند می دهند، می سازد یا تضعیف می کند.

محققان در حال حاضر به اثبات تصویری SHY دست یافته اند و با استفاده از تصویرهای میکروسکوپ الکترونی از داخل مغز موش، به آنچه ممکن است در داخل مغز انسان رخ دهد، پی برده اند.

محققان دریافتند که خوابیدن باعث می‌شود مکانی جهت ذخیره اطلاعات تازه در مغز فراهم شود. 

سیناپس ها در طول روز نیرومند و بزرگ می شوند و سپس در حالی که ما خوابیده ایم، تقریبا ۲۰ درصد کم کردن می یابند. این فرآیند، فضا را جهت رشد و یادگیری زیاد در روز بعد ایجاد می کند.

نتایج بررسی ها نشان داد که خوابیدن به مدت چند ساعت موجب کم کردن ۱۸ درصدی سیناپس ها می شود.

تیمی از روانپزشکان اظهار کردند: خوابیدن باعث ایجاد فضا جهت یادگیری اطلاعات تازه می شود.

، خوابیدن&quot، کلید یادگیری تازه , &quot

این تیم همچنین نقش خواب را در رشد مغز بررسی می کند.

این مطالعه در مجله Science انتشار یافته است.

محققان دریافتند که خوابیدن باعث می‌شود مکانی جهت ذخیره اطلاعات تازه در مغز فراهم شود. 

واژه های کلیدی: محققان | خوابیدن | اطلاعات | یادگیری | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs