نخ – رشته ایران ایرانی فوتبال مسابقه

نخ – رشته: ایران ایرانی فوتبال مسابقه افتخاری ایرانیان بازیکنان جام جهانی رییس جمهور ریاست جمهوری فوتبالیست ها

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی نمایندگان به خاطر رای آوردن در دوره بعد،با گران شدن بنزین مخالفت کردند / مشاور وزیرنفت

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت:در مورد بودجه ۹۷ بعضی نمایندگان ترجیح ارزش بر اولویت بندی جناحی است به طوری که جایگزین شدن مصلحت های گروهی به جای اهداف بلن

نمایندگان به خاطر رای آوردن در دوره بعد،با گران شدن بنزین مخالفت کردند / مشاور وزیرنفت

مشاور وزیرنفت:نمایندگان به خاطر رای آوردن در دوره بعد،با گران شدن بنزین مخالفت کردند

عبارات مهم : انرژی

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت:در مورد بودجه ۹۷ بعضی نمایندگان ترجیح ارزش بر اولویت بندی جناحی است به طوری که جایگزین شدن مصلحت های گروهی به جای اهداف بلندمدت اقتصادی، یکی از مواردی است که تردید را در دل کارشناسان اقتصادی می اندازد .

نمایندگان به خاطر رای آوردن در دوره بعد،با گران شدن بنزین مخالفت کردند / مشاور وزیرنفت

نمونه اش را در اصلاح قیمت حامل های انرژی و همچنین از بین بردن یارانه بگیران می توان دید. در حدود سه سال قیمت حامل های انرژی تغییری نکرد ولی در تمام این سال ها، قیمت کرایه ها زیاد کردن پیدا کرد.

مخالفت های احساسی درواقع وقت اصلاح و جراحی اقتصادی را به تاخیر می اندازد و مشکل های بیشتری را جهت مردم در آینده نزدیک به دنبال خواهد داشت. دولت، دلیری ارائه طرح های اصلاح اقتصادی را داشت هرچند دیر ولی مجلس با اولویت مصلحت اندیشی مخصوصا کارها محتاطانه نمایندگان بعد از اعتراضات اخیر، نه تنها هزینه های اضافی دولت را کم نکرد بلکه عدم انجام اصلاحات اقتصادی، پرسشها بزرگ تر و وخیم تری در آینده نزدیک پیش روی کشور قرار داد.

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت:در مورد بودجه ۹۷ بعضی نمایندگان ترجیح ارزش بر اولویت بندی جناحی است به طوری که جایگزین شدن مصلحت های گروهی به جای اهداف بلن

البته در این زمینه مورد نیاز است انتقاداتی نیز بر شرکت برنامه وبودجه وارد کرد که به جای روند تدریجی جهت اصلاحات اقتصادی، به یکباره تصمیم به تغییرات بنیادی در بودجه نمود.

می توان گفت نماینده ای می تواند در شرایط فعلی در خروج کشور از بحران های اقتصادی، سیاسی و… گام های مؤثری در جهت برطرف تبعیض ها و… برداشته باشد که اولا به درک و بینش و نگرش توسعه ای رسیده باشد و ثانیا، منافع ملی را در عمل بر منافع شخصی، قومی، طایفه ای و حزبی خود ترجیح دهد.

با توجه به اختیارات قانونی نمایندگان، می توانند مقدمات اصلاحات اقتصادی را فراهم کنند. شرایط فعلی به شدت حساس است و نمایندگانی که نتوانند فارغ از جناح بندی های سیاسی و بومی، تصمیمات اقتصادی بگیرند، قطعا بار پرسشها اقتصادی و در پی آن، پیامدهای منفی اجتماعی را به تنهایی به دوش دولت می اندازند.

نمایندگان به خاطر رای آوردن در دوره بعد،با گران شدن بنزین مخالفت کردند / مشاور وزیرنفت

ازطرف دیگر، انتظار می رود شرکت برنامه وبودجه با دقت بیشتری به تخصیص بودجه بپردازد و از حساسیت های بیهوده ای که بار منفی اجتماعی دارد، بپرهیزد. هنگامی که کارشناسان اذعان می کنند زیاد کردن ۱۰ درصدی در قیمت حامل های انرژی، بار تورمی ندارد، آیا شرکت برنامه و بودجه را با زیاد کردن ۵۰ درصدی حامل های انرژی بست؟

محمود صادقی:ناآرامی ها،مجلس را مخالف زیاد کردن قیمت بنزین کرد

روزنامه وقایع اتفاقیه در گزارشی نوشت:در مورد بودجه ۹۷ بعضی نمایندگان ترجیح ارزش بر اولویت بندی جناحی است به طوری که جایگزین شدن مصلحت های گروهی به جای اهداف بلن

در این راستا با محمود صادقی، نماینده مجلس گفت وگو کردیم. صادقی اعتقاد است نمایندگان زیاد و به صورت مستقیم با توده های مردم سروکار دارند و از این نظر، نگاهشان به پرسشها اقتصادی در جهت نگاه دولت نیست. او در ادامه گفت: «نمی توان اختلاف نظر بین نمایندگان مجلس بر بودجه را به ابعاد سیاسی و جناحی نمایندگان مرتبط دانست لیکن نمایندگان به خواسته های عام مردم توجه می کنند». صادقی راجع به احتیاط نمایندگان درزمینه تصویب لایحه بودجه گفت: «با توجه به ناآرامی های اخیر کشور، احتیاط نمایندگان جهت تصویب هرگونه لایحه اقتصادی منطقی به نظر می رسد».

نماینده پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به اصلاحات اقتصادی در بودجه تصریح کرد: «دولت در دوره چهار سال اول، به اصلاحات اقتصادی دست نزد و حالا در ابتدای دوره دوم می خواهد فشار وارد کند و طبیعی است که مجلس نیز مقاومت کند. هرگونه عوض کردن ساختاری در اقتصاد باید تدریجی باشد مضاف بر اینکه اصلاح باید همه جانبه باشد؛ به عنوان نمونه در بخش هایی که مربوط به دستگاه های دولتی رویکرد ارتقای بهره وری با روند اصلاحات همزمان باشد، به مردم نیز فشار نمی آید و مخالفتی نیز صورت نمی گیرد».

نمایندگان به خاطر رای آوردن در دوره بعد،با گران شدن بنزین مخالفت کردند / مشاور وزیرنفت

مشاور وزیر نفت: نمایندگان به خاطر رای اوردن در انتخابات بعدی مخالفت کردند

موید حسینی صدر، مشاور وزیر نفت راجع به رویکرد نمایندگان درزمینه بودجه به «وقایع اتفاقیه» گفت: در بودجه امسال نمایندگان، قدری احساسی برخورد کردند. به عنوان نمونه در بحث قیمت حامل های انرژی، هیچ کشوری به این صورت منابع خودش را آتش نمی زند. حاصل قیمت های ارزان جهت کشور چه بود و چه عایدی داشت؟ آیا در این سال ها یک کشور موفق را الگوی خود قرار ندادیم؟

حسینی صدر در ادامه گفت: «نمایندگان به فکر رای آوردن جهت دور بعدی هستند و منافع شخصی را ترجیح می دهند. حاصل این رویکرد را می توان در کشور و به خاص در بحث اصلاح قیمت حامل های انرژی دید. اگر این روند ادامه پیدا کند، باقی قیمت ها زیاد کردن می یابد ولی قیمت حامل ها همچنان ثابت می ماند. اداره کشور با شعارهای غیر کارشناسانه نمی شود».

مشاور وزیر نفت تصریح کرد: «ایران، نخستین ذخایر گازی دنیا و سومین ذخایر نفتی را داراست. از نظر موقعیت استراتژیک نیز اوضاع مطلوبی دارد و ظرفیتش جهت رشد اقتصادی بالاست ولی ۶ میلیون نفر جمعیت بدون کار دارد و نصف جمعیتش زیر خط فقر هستند.

این به معنای مدیریت احساسی هست. هر جایی صدای اعتراضی آمد، از جایی دیگر بودجه را کم کرده تا صدای اعتراض ها قطع شود». نماینده سابق مجلس نهم به ورود مجلس به قسمت هایی مثل حقوق های نجومی اشاره کرد و گفت: «مجلس به جای از بین بردن اصلاح قیمت حامل های انرژی بهتر است به حقوق های نجومی ورود پیدا کند و به نهادهای خاص که بودجه جهت برگزاری سمینار و همایش می گیرند، هشدار داده یا بودجه ارزش را تحت نظر قرار دهد، نه اینکه روی اصلاح قیمت حامل ها مقاومت کند».

واژه های کلیدی: انرژی | اقتصادی | لایحه بودجه | نماینده مجلس | نمایندگان مجلس | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs